До Директора на ДГ Снежанка

Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услугиПрикачени файлове:

- Удостоверение за завършено предучилищно образование - 2019-01-29 10:49:04
- ВЪНШНИ УСЛУГИ-Удост. за завършено предучил. образование - 2019-01-29 13:15:53
- ВЪНШНИ УСЛУГИ-Приемане и преместване на ученици - 2019-01-29 13:17:40
- ВЪНШНИ УСЛУГИ-Издаване на диплома за ср. образование - 2019-01-29 13:18:46
- ВЪНШНИ УСЛУГИ-Удостов. за валидиране на компетентности - 2019-01-29 13:19:47
- ВЪНШНИ УСЛУГИ-Сл. бел. за подад. заявл. за доп. до ДИ - 2019-01-29 13:21:40
- ВЪНШНИ УСЛУГИ-Сл. бел. за допускане до ДИ - 2019-01-29 13:22:50
- ВЪНШНИ УСЛУГИ-Сл.бел. за резулт. от изпити за способн. - 2019-01-29 13:26:12
- ВЪНШНИ УСЛУГИ-Призн. или отказ на зав. клас в чужбина - 2019-01-29 13:28:42
- ВЪНШНИ УСЛУГИ-Издаване на дубликат на документ - 2019-01-29 13:29:39
- ВЪНШНИ УСЛУГИ-Удостоверения за проф.обучение и СПК - 2019-01-29 13:30:41
- ВЪНШНИ УСЛУГИ-Валидиране на ПК и СПК - 2019-01-29 13:35:56
- ВЪНШНИ УСЛУГИ-Евр. прил. към диплома за ср. образование - 2019-01-29 13:37:27
- ВЪНШНИ УСЛУГИ-Европейско прил. към СПК - 2019-01-29 13:38:29
Детска градина Снежанка - Всички права запазени