ДокументиПрикачени файлове:

- Етичен кодекс - 2017-08-04 18:25:41
- Правилник за дейността - 2017-08-04 18:26:12
- Правилник за пропусквателния режим - 2017-08-04 18:27:09
- Приложение 1 - карта на услугите - 2017-10-13 14:47:42
- Годишен план и отчет към 30.06.2017г. - 2017-08-04 18:29:40
- Годишен план и отчет към 30.09.2017г - 2017-10-13 14:37:47
- Годишен план и отчет ДЯ и ДК към 30.06.2017г - 2017-10-13 14:39:48
- Приложение 2 - информация за същността на соц. услуги - 2017-10-13 14:49:07
- Приложение 3 - Добри практики - 2017-10-13 14:53:59
- Приложение4-Насоки за действие при инцидент или насилие - 2017-10-13 14:59:06
- Oтчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2018г - 2018-04-13 12:41:45
- Отчет за изпълнение на бюджета МД към 30.06.2018г. - 2018-09-20 19:30:06
- Отчет за изпълнение на бюджета ДД към 30.06.2018г. - 2018-09-20 19:29:43
- Годишен план и отчет към 31.12.2017г. - 2018-09-26 11:41:27
- Годишен план и отчет към 31.12.2017г. - ДЯ и ДМК - 2018-09-26 11:42:14
- Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2018г. - МД - 2018-09-26 11:43:28
- Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2018г. - ДД - 2018-09-26 11:43:59
- Отчет за изпълнение на бюджета ДД към 30.09.2018г. - 2018-10-27 15:12:58
- Отчет за изпълнение на бюджета МД към 30.09.2018г. - 2018-10-27 15:17:02
- Правилник за дейността 2018/2019 - 2019-04-25 10:50:07
- Годишен план за дейността 2018/2019 - 2019-04-25 10:50:33
- Мерки за повишаване качеството 2018/2019 - 2019-04-25 10:51:18
- Програмна система 2018/2019 - 2019-04-25 10:54:06
- Програма за равни възможности 2018/2019 - 2019-04-25 10:52:41
- Обявление за набиране на предложения за доставка на про - 2019-05-20 13:51:36
- Отчет за изпълнение на бюджета ДД към 30.06.2019г. - 2019-07-15 16:20:53
- Отчет за изпълнение на бюджета МД към 30.06.2019г. - 2019-07-15 16:21:41
- ОБЯВЛЕНИЕ ПО СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И СХЕМА "УЧИЛИЩНО МЛ - 2019-08-11 12:42:07
- Отчет за изпълнение на бюджета ДД към 31.12.2019г. - 2020-01-22 17:52:38
- Отчет за изпълнение на бюджета MД към 31.12.2019г. - 2020-01-22 17:53:53
- Отчет за изпълнение на бюджета МД към 31.03.2020г. - 2020-11-17 08:46:15
- Отчет за изпълнение на бюджета ДД към 31.03.2020г. - 2020-11-17 08:46:34
- Отчет за изпълнение на бюджета МД към 30.06.2020г. - 2020-11-17 08:47:05
- Отчет за изпълнение на бюджета ДД към 30.06.2020г. - 2020-11-17 08:47:39
- Отчет за изпълнение на бюджета МД към 30.09.2020г. - 2020-11-17 08:48:12
- Отчет за изпълнение на бюджета ДД към 30.09.2020г. - 2020-11-17 08:48:41
- Отчет към 31.12.2020г. разход МД - 2021-02-15 23:29:04
- Отчет към 31.12.2020г. разход ДД - 2021-02-15 23:30:11
- Отчет към 31.12.2020г. приход МД - 2021-02-15 23:30:36
- Отчет към 31.12.2020г. приход ДД - 2021-02-15 23:31:10
Детска градина Снежанка - Всички права запазени