ДокументиПрикачени файлове:

- Етичен кодекс - 04-08-2017 18:25:41
- Правилник за дейността - 04-08-2017 18:26:12
- Правилник за пропусквателния режим - 04-08-2017 18:27:09
- Приложение 1 - карта на услугите - 13-10-2017 14:47:42
- Годишен план и отчет към 30.06.2017г. - 04-08-2017 18:29:40
- Годишен план и отчет към 30.09.2017г - 13-10-2017 14:37:47
- Годишен план и отчет ДЯ и ДК към 30.06.2017г - 13-10-2017 14:39:48
- Приложение 2 - информация за същността на соц. услуги - 13-10-2017 14:49:07
- Приложение 3 - Добри практики - 13-10-2017 14:53:59
- Приложение4-Насоки за действие при инцидент или насилие - 13-10-2017 14:59:06
- Oтчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2018г - 13-04-2018 12:41:45
- Отчет за изпълнение на бюджета МД към 30.06.2018г. - 20-09-2018 19:30:06
- Отчет за изпълнение на бюджета ДД към 30.06.2018г. - 20-09-2018 19:29:43
- Годишен план и отчет към 31.12.2017г. - 26-09-2018 11:41:27
- Годишен план и отчет към 31.12.2017г. - ДЯ и ДМК - 26-09-2018 11:42:14
- Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2018г. - МД - 26-09-2018 11:43:28
- Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2018г. - ДД - 26-09-2018 11:43:59
- Отчет за изпълнение на бюджета ДД към 30.09.2018г. - 27-10-2018 15:12:58
- Отчет за изпълнение на бюджета МД към 30.09.2018г. - 27-10-2018 15:17:02
Детска градина Снежанка - Всички права запазени